Контроль навчання учнів

Контроль за навчально-виробничим та навчально-виховним процесом передбачений окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік. Контроль адміністрація здійснює за графіками, які складаються на кожне півріччя і затверджуються директором центру. Щорічно проводиться робота щодо вивчення стану викладання предметів, вивчається рівень навчальних досягнень учнів з предметів і професій. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, рівень їх педагогічної майстерності, науково-методичний рівень викладання предметів.

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Графік проведення директорських контрольних робіт

Наказ «Про проведення директорських контрольних робіт»

У 2020/2021 навчальному році навчальний заклад закінчило 310 учнів. Отримані знання, практичні навички продемонстрували учні на державної кваліфікаційної атестації.

Дипломи з відзнакою отримали 25 чол. – 8,5 %.

Кваліфікацію з двох і більше професій отримали 178 чол. – 60 %.

ВХІДНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ І КУРСУ

Згідно листа Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області №01-260 від 31.08.2021 «Про вхідне діагностування навчальних досягнень учнів І курсу ПТНЗ Харківської області з предметів загальноосвітньої підготовки у 2021/2022 навчальному році» було проведено вхідне діагностування з предметів загально-освітньої підготовки.

Діагностична функція контролю спрямована на виявлення прогалини у знаннях, уміннях учнів, з’ясування їх причин.

Результати діагностики слугують основою для внесення необхідних корективів в навчальний процес, прийняття рішень про удосконалення його змісту, методів і форм організації, управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОЧНИХ РОБІТ

Результати перевірочних робіт за І семестр 2019-2020 н. р.

Згідно з графіком навчального процесу з 13 грудня 2019 року в Центрі проводилися перевірочні роботи за І семестр 2019 / 2020 навчального року з професій:

– «Кухар».

– «Кухар. Кондитер».

– «Офіціант. Бармен».

– «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів».

– «Агент з організації туризму».

– «Касир (в банку)».

– «Художник розмалювання по дереву».

– «Перукар (перукар-модельєр)».

До перевірочних робіт було залучено 397 учнів, що складає 79,2 %.

Мета проведення перевірочних робіт – це перевірити рівень професійної підготовки учнів з теоретичної та практичної підготовки.

Учні виконували практичні роботи згідно виданих завдань:

  • організовували робочі місця;
  • демонстрували прийоми роботи згідно професії;
  • відповідали на питання з теоретичних предметів тощо.

Всі учні мали спецодяг, щоденники,  інвентар та інструменти для виконання практичних завдань.

В групах І курсу учні виконували нарізку овочів і готували страву, згідно білету.

В групах ІІ курсу учні відповідали на питання по технології приготування страви.

Учні групи № 14 готували коктейлі, демонстрували прийоми роботи бармена.

Результати перевірочних робіт підводилися по кожній групі, аналізуючи результати, було вказано на недоліки, а саме:

  • не всі інструкційно-технологічні картки виконані за сучасними вимогами;
  • деякі учні виконували завдання за допомоги майстра виробничого навчання, що вказує на необхідність проведення з учнями додаткових, індивідуальних занять.

В цілому за результатами перевірочних робіт рівень професійної підготовки учнів – достатній.