Контроль навчання здобувачів освіти

Контроль за навчально-виробничим та навчально-виховним процесом передбачений окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік. Контроль адміністрація здійснює за графіками, які складаються на кожне півріччя і затверджуються директором центру. Щорічно проводиться робота щодо вивчення стану викладання предметів, вивчається рівень навчальних досягнень учнів з предметів і професій. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, рівень їх педагогічної майстерності, науково-методичний рівень викладання предметів.

Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти