Контроль навчання учнів

Контроль за навчально-виробничим та навчально-виховним процесом передбачений окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік. Контроль адміністрація здійснює за графіками, які складаються на кожне півріччя і затверджуються директором центру. Щорічно проводиться робота щодо вивчення стану викладання предметів, вивчається рівень навчальних досягнень учнів з предметів і професій. На основі результатів проведеного контролю визначається методичний рівень проведення занять педагогічними працівниками, рівень їх педагогічної майстерності, науково-методичний рівень викладання предметів.

У 2016/2017 навчальному році навчальний заклад закінчило 296 учнів. Отримані знання, практичні навички продемонстрували учні на державної кваліфікаційної атестації.

Дипломи з відзнакою отримали 25 чол. – 8,5 %.

Кваліфікацію з двох і більше професій отримали 178 чол. – 60 %.

ВХІДНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ І КУРСУ

Згідно листа науково – методичного центру професійно – технічної освіти у Харківські області «Про вхідне діагностування навчальних досягнень учнів першого курсу ПТНЗ» у вересні місяці, згідно графіку було проведено діагностування з базових предметів.

Діагностична функція контролю спрямована на виявлення прогалини у знаннях, уміннях учнів, з’ясування їх причин.

Результати діагностики слугують основою для внесення необхідних корективів в навчальний процес, прийняття рішень про удосконалення його змісту, методів і форм організації, управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки, організації аналітико-прогностичної роботи в листопаді-грудні були проведені директорські контрольні роботи. До їх виконання було залучено учнів І та ІІ курсів, всього 479 чоловік, що становить 96 % від загальної кількості.

Результати директорських контрольних робіт мали суттєве значення при підсумковому оцінюванні знань учнів за І семестр. Рівень знань, які учні продемонстрували, були обговорені на засіданнях методичних комісій та засіданні педагогічної ради.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

НА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ

Дата проведення № групи Предмет Відповідальні
30.11.2016 гр. № 10 Українське ділове мовлення Лисак О.І.
30.11.2016 гр. № 1 Товарознавство продовольчих товарів Лалетіна Л.В.
01.12.2016 гр. № 3 Технологія приготування їжі з основами товарознавства Казієва Н.М.
01.12.2016 гр. № 13 Устаткування підприємств харчування Ракленко І.М.
02.12.2016 гр. № 8 Технологія приготування їжі з основами товарознавства Алексенко В.О.
02.12.2016 гр. № 19 Перукарська справа Хайдарова Ж.П.
05.12.2016 гр. № 12 Технологія приготування їжі з основами товарознавства Лалетіна Л.В.
06.12.2016 гр. № 21 Технологія касових операцій Гладух Н.В.
07.12.2016 гр. № 16 Технологія приготування їжі з основами товарознавства Філімонова О.А.
08.12.2016 гр. № 17 Технологія виконання розпису Кубло Н.В.
08.12.2016 гр. № 18 Технологія виконання розпису Православна А.В.
08.12.2016 гр. № 1 Охорона праці Роденко Д.Д.
09.12.2016 гр. № 5 Гігієна та санітарія виробництва Кравцова В.М.
09.12.2016 гр. № 12 Устаткування підприємств харчування Ракленко І.М.
09.12.2016 гр. № 2 Технологія туристичного обслуговування Зелінська З.П.
12.12.2016 гр. № 7 Технологія приготування їжі з основами товарознавства Казієва Н.М.

 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОЧНИХ РОБІТ

Згідно графіка навчального процесу з 9 грудня 2016 року в Центрі проводилися перевірочні роботи за І семестр 2016 / 2017 навчального року з професій:

– «Кухар».

– «Кухар. Кондитер».

– «Офіціант. Бармен».

– «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів».

– «Агент з організації туризму».

– «Касир (в банку)».

– «Художник розмалювання по дереву».

– «Перукар (перукар-модельєр)».

До перевірочних робіт було залучено 397 учнів, що складає 79,2 %.

Мета проведення перевірочних робіт – це перевірити рівень професійної підготовки учнів з теоретичної та практичної підготовки.

Учні виконували практичні роботи згідно виданих завдань:

 • організовували робочі місця;
 • демонстрували прийоми роботи згідно професії;
 • відповідали на питання з теоретичних предметів тощо.

Всі учні мали спецодяг, щоденники,  інвентар та інструменти для виконання практичних завдань.

В групах І курсу учні виконували нарізку овочів і готували страву, згідно білету.

В групах ІІ курсу учні відповідали на питання по технології приготування страви.

Учні групи № 14 готували коктейлі, демонстрували прийоми роботи бармена.

Результати перевірочних робіт підводилися по кожній групі, аналізуючи результати, було вказано на недоліки, а саме:

 • не всі інструкційно-технологічні картки виконані за сучасними вимогами;
 • деякі учні виконували завдання за допомоги майстра виробничого навчання, що вказує на необхідність проведення з учнями додаткових, індивідуальних занять.

В цілому за результатами перевірочних робіт рівень професійної підготовки учнів – достатній.

За підсумками перевірочних робіт кращими з професій визначені:

 • Гирич Аліна (група № 13, професія: «Кухар. Кондитер»);
 • Валієв Роман (група № 5, професія «Кухар»);
 • Бутко Ірина (група № 4, професія «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів»);
 • Пастушенко Олексій (група № 12, професія «Кухар. Кондитер»);
 • Любицька Ольга (група № 6, професія «Кухар. Кондитер»);
 • Шлемен Марина (група № 21, професія «Касир (в банку)»);
 • Митяєв Владислав (група № 18, професія «Художник розмалювання по дереву»);
 • Мороз Анна (група № 18, професія «Художник розмалювання по дереву»);
 • Гордійчук Аліна (група № 2, професія «Агент з організації туризму. Адміністратор»);
 • Мандич Діана (група № 19, професія «Перукар (перукар-модельєр»);
 • Попова Анна (група № 19, професія «Перукар (перукар-модельєр»);
 • Макєєв Микола (група № 15, професія «Офіціант. Бармен»).