Головна

Центр є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників та молодших спеціалістів, пов’язаних з упровадженням  новітніх технологій виробництва чи сфери послуг, з формуванням у них необхідних економічних і організаційно-управлінських знань та комп’ютерної грамотності. Центр може здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1

Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

З приходом до керівництва навчального закладу нової команди на чолі з директором Кузнецовим Віктором Миколайовичем (2004 рік) розпочався процес оновлення навчально-матеріальної бази, запровадження новітніх інноваційних технологій, процес зміни кадрової політики.

Нового змісту набуло соціальне партнерство. Сформовано сучасний перелік професій у відповідності до вимог ринку праці.

2

Культура навчального закладу, естетика і оформлення стали зразковими.

Відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики» та «Про освіту» у навчальному закладі мовою освітнього процесу є державна мова – українська мова.

За 12 років роботи навчальний заклад знаходився в режимі постійного реформування і за змістом надання професійної підготовки відповідав вимогам часу.

Статус: «Професійно-технічне училище», «Центр професійно-технічної освіти» були передумовою до створення сучасного багатопрофільного навчального закладу Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну». (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 року № 419)

На даний момент створений регіональний центр нараховує від 850 до 1000 учнів, за структурою складається з 2 відділень:

  • Відділення професій ресторанно-готельного господарства, торгівлі та дизайну.
  • Відділення професій комунального господарства.

Підготовка здійснювається по 17 професіям, учні отримають відповідні умови для навчання, проживання та відпочинку.

3

До складу навчального закладу входять: гуртожиток, їдальня, спортивна зала, спортивно-технічний клуб, читальна зала і бібліотека.

Гуртожиток знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 190/3.

Наявність місць в гуртожитку: 110

Проживання в гуртожитку безкоштовне.

Навчання безкоштовне.

Зарахування на навчання відбувається без результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Учні забезпечуються стипендією, пільговим проїздом у міському транспорті.