Головна

Центр є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників та молодших спеціалістів, пов’язаних з упровадженням  новітніх технологій виробництва чи сфери послуг, з формуванням у них необхідних економічних і організаційно-управлінських знань та комп’ютерної грамотності. Центр може здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

З приходом до керівництва навчального закладу нової команди на чолі з директором Кузнецовим Віктором Миколайовичем (2004 рік) розпочався процес оновлення навчально-матеріальної бази, запровадження новітніх інноваційних технологій, процес зміни кадрової політики.

Нового змісту набуло соціальне партнерство. Сформовано сучасний перелік професій у відповідності до вимог ринку праці.

Культура навчального закладу, естетика і оформлення стали зразковими.

Мова викладання – українська.

За 12 років роботи навчальний заклад знаходився в режимі постійного реформування і за змістом надання професійної підготовки відповідав вимогам часу.

Статус: «Професійно-технічне училище», «Центр професійно-технічної освіти» були передумовою до створення сучасного багатопрофільного навчального закладу Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну». (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 року № 419)

У найближчий перспективі створений регіональний центр буде нараховувати від 850 до 1000 учнів, за структурою буде складатися з 2 відділень:

 • Відділення професій ресторанно-готельного господарства, торгівлі та дизайну.
 • Відділення професій комунального господарства.

Підготовка буде здійснюватись по 17 професіям, учні отримають відповідні умови для навчання, проживання та відпочинку.

До складу навчального закладу входять: гуртожиток, їдальня, спортивна зала, спортивно-технічний клуб, читальна зала і бібліотека.

Гуртожиток знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 190/3.

Наявність місць в гуртожитку: 110

Проживання в гуртожитку безкоштовне

Заходи навчального закладу у зв’язку зі зміною типу і назви Державний професійно-технічний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова» на Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі і дизайну»

У триденний строк повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію за місцезнаходженням Ліцею, про прийняття рішення щодо його припинення шляхом приєднання. Подати державному реєстратору копію цього наказу, засвідчену печаткою.

 1. Забезпечити розміщення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Ліцею на офіційному веб-сайті державного реєстратора.
 2. Попередити в установленому порядку працівників Ліцею про реорганізацію та забезпечити дотримання їх трудових прав і соціальних гарантій у порядку, визначеному законодавством України, у тому числі повідомити Державну службу зайнятості України про заплановане вивільнення працівників.
 3. Провести інвентаризацію майна, основних засобів та матеріальних цінностей Ліцею та передати на баланс Закладу.
 4. Повідомити органи Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування втрати працездатності про припинення Ліцею.
 5. Підготувати передавальний акт в чотирьох примірниках, погоджений головою та членами комісії, та подати на затвердження до Міністерства освіти і науки України.
 6. Розробити та подати на затвердження до Міністерства освіти і науки України Статут закладу. Виготовити гербову печатку, штампи. Змінити табличку – нову назву навчального закладу.
 7. Видати наказ «Про утворення структурних підрозділів (Відділення № 1, Відділення № 2)» та призначити завідуючих відділень.

Реорганізація навчального закладу шляхом приєднання здійснюється у відповідності до алгоритму дій. Даний порядок затверджено Міністерством освіти і науки України.

 

Gerb-2

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДПТНЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ № 4 м. ХАРКОВА»

НАКАЗ

 м. Харків

__________________________________________________________________________ 

вiд 27 березня 2017 р.                                                                                             № 62

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 року за № 419 «Про реорганізацію професійно-технічних начальних закладів Харківської області та зміну типу і назви Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова» (далі Заклад)» у зв’язку з припиненням Державного навчального закладу «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей» шляхом приєднання до закладу і забезпеченням оперативного управління новоутвореним навчальним закладом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити структурний поділ новоутвореного закладу у формі «Відділення» і утворити (тимчасово):

відділення № 1 «Відділення професій ресторанно-готельного господарства, торгівлі та дизайну»;

відділення № 2 «Відділення професій комунального господарства».

2. Призначити тимчасово керівниками:

–  «Відділення професій ресторанно-готельного господарства, торгівлі та дизайну» (Далі Відділення № 1) – Ткаченко О.В. – заступника директора з навчально-виробничої роботи;

– «Відділення професій комунального господарства» (Далі Відділення № 2) – Коровкіну Л.С. – заступника директора з навчально-виховної роботи, заступником керівника відділення № 2 призначити – Вовк Н.І. – методиста.

3. Керівникам відділень Ткаченко О.В., Коровкіній Л.С., Вовк Н.І. у десятиденний термін: (до 07.04.2017 року)

– сформувати базу даних по відділенню № 2;

– провести ревізію особових справ працівників і учнів відділення № 2;

– ввести журнал обліку виходу на роботу всіх працівників у відділенні № 2 (з 29.03.2017 року);

– запровадити новий документообіг в частині надходження, реєстрації, накладання резолюції та контролю виконання (з 29.03.2017 року);

– ввести з 29.03.2017 року щоденний облік відвідувань учнями уроків теоретичного і виробничого навчання та виробничої практики з передачею даних до адміністрації Закладу (вул. Мала Панасівська, 1);

– здійснювати контроль функціонування єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);

– у зв’язку зі змінами типу і назви навчального закладу у місячний термін до 27.04.2017 року переглянути та уточнити посадові обов’язки працівників відділення № 2.

4. Головному бухгалтеру відділення № 2 Щіпілевій В.В. особисто починаючи з 27.03.2017 року щоденно надавати: фінансові рахунки, зобов’язання, бухгалтерські звіти до адміністрації центру для накладання резолюції, попередньо погодивши з головним бухгалтером Закладу – Шевченко Л.О.

5. Вивчити і в разі необхідності внести зміни до розпорядку дня та режиму роботи працівників відділення № 2.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

7. Наказ довести під розпис згідно реєстру.

Директор                                                                                   В.М. Кузнецов

 

Директор центру
Кузнецов Віктор Миколайович

Поштова адреса:61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, 1.

Тел/факс: (057) 734-90-74,

                 (057) 712-48-83

e-mail: cpto-4@ukr.net.

                                                       сайт: http://cpto4.ptu.org.ua

 

РЕФОРМА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ДІЇ

Gerb-2

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 м. Київ

__________________________________________________________________________ 

вiд 20 березня 2017 р. № 419

Про реорганізацію професійно-технічних

навчальних закладів Харківської області,

зміну типу і назви Державного

професійно-технічного навчального

закладу «Центр професійно-технічної

освіти № 4 м. Харкова»

Відповідно до статей 104-107 Цивільногокодексу України, статей 7, 18-21 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи клопотання Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (лист від 25.01.2017 № 01-33/351)

НАКАЗУЮ:

 1. Припинити Державний навчальний заклад «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей» (код ЄДРПОУ 02547777) (далі – Ліцей) шляхом приєднання до Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова» (код ЄДРПОУ 01562680) (далі – Заклад).
 2. Установити, що:1) Заклад є правонаступником всього майна, прав і обов’язків Ліцею.2) Заклад використовує у своїй діяльності ліцензії на надання освітніх послуг, видані Міністерством освіти і науки України Ліцею, до одержання нової ліцензії в установленому законодавством порядку.3)  Учні та слухачі Ліцею продовжують навчання у Закладі.
 3. Змінити тип і назву Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова» на Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» (далі – Центр).
 4. Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації ( Труш О.О.) опублікувати у офіційному друкованому засобі масової інформації повідомлення щодо зміни типу і назви Державного професійно-технічного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 4 м. Харкова».
 5. Державному професійно-технічному навчальному закладу «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» (Кузнецов В.М.):1) подати на затвердження Міністерству освіти і науки України Статут у новій редакції;2) здійснити інші дії, передбачені законодавством, необхідні для забезпечення діяльності Центру.
 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр                                                         Л.М. Гриневич