Державні закупівлі 2014 рік

АЦЗО 2014

Інформ. про результ. провед. процедури

Повідомл. про акцепт

Звіт про закуіпвлю

Звіт про укл. договору

Інформація про застосування закупвлі

Обгрунтування 2014

ОЦЗО 2014

Річний план 2014

Звіт про закупівлю у одного учасника 2014

Звіт про закупівлю

Інформація про рез. пров. процедури закупвлі

Повдомл. про акцепт

АЦЗО 2014

ОЦЗО 2014

ЦЗОД 2014

Річний план 2014

Обгрунтування 2014

Інфоромація

Річний план 2014

Обгрунтування 2014

Інформація про застосування закупвлі

ОЦЗО 2014

Річний план 2014

Обгрунтування 2014

АЦЗО 2014

Звіт про закупівлю у одного учасника 2014

Звт про закупвлю у одн.уч.2014

Інформація про рез. пров. закупвлі у одного учасника

Інформація про застосування закупвлі

Повідомлення про акцепт

Інформація про застосування закупвлі

Інформація про результати проведення процедури закупвлі у одного учасника

Звіт про закупівлю одного учасника 2014

Інформація про результати проведення процедури закупівлі у одного учасника

Обгрунтування 2014 рік

Річний план 2014

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника