Наглядова (піклувальна) рада

Наглядова (піклувальна) рада є органом, який сприяє вирішуванню перспективних завдань, розвитку навчального закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямків розвитку, сприяє ефективній взаємодії навчального закладу з органами державної влади та місцевого самоврядування, науковою громадськістю, роботодавцями, замовниками кадрів, юридичними та фізичними особами.

У своїй діяльності наглядова ( піклувальна) рада навчального закладу керується Конституцією України, законами України, зокрема « Про освіту», « Про професійну ( професійно – технічну) освіту, іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і своїм Положенням.

Наказ про наглядову (піклувальну) раду

Положення про наглядову (піклувальну) раду