Антикорупційна діяльність

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний Кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171  «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які  претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо  відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 “Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків”

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»

“Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради”, затверджені рішенням Виконавчего комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 №349

Створені журнали обліку для протидії корупції:

1.Журнал обліку звернень з питань дотримання антикорупційного законодавства.

2.Журнал обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Повідомити про корупцію:

Назва виконавчого органу Уповноважений підрозділ (особа) Контакти
Служба з питань запобігання корупції Харківської міської ради Павлова Олена Володимирівна – начальник Служби

 

Бречка Сергій Миколайович – заступник начальника Служби – начальник відділу

+38 (057) 725-33-63

 

+38 (057) 760-76-48

 

E-mail:anticor@city.kharkov.ua

Департамент освіти Закіпний Микола Миколайович – начальник загального відділу +38 (057) 725-35-92

anticorosvita@city.kharkov.ua

Управління освіти Холодногірського району Сінюгіна Вікторія Ігор-Євстахіївна – головний спеціаліст +38 (057) 712-34-27

anticorosvitaholodn@city.kharkov.ua

Адміністрація Холодногірського району Лункаш Євгенія Петрівна –

начальник відділу організаційної та кадрової роботи

+38 (057) 725-34-62

anticorholodn@city.kharkov.ua

Повідомити про корупцію можна на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посилання (https://nazk.gov.ua/report-corruption)