Антикорупційна діяльність

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кримінальний Кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171  «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які  претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо  відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 “Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків”

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706

Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»

“Основні заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради”, затверджені рішенням Виконавчего комітету Харківської міської ради від 06.06.2018 №349

Створені журнали обліку для протидії корупції:

1.Журнал обліку звернень з питань дотримання антикорупційного законодавства.

2.Журнал обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Затвердження плану заходів щодо запобігання корупції та призначення уповноваженої особи

Заходи навчального закладу, спрямовані на запобігання і протидії корупції на 2019-2020 рік

Повідомити про корупцію:

Назва виконавчого органу

Уповноважений підрозділ (особа)

Контакти

Апарат Харківської міської ради та виконавчого комітету Відділ запобігання та виявлення корупції Служби персоналу 760-74-23

antiсorхmr@city.kharkov.ua

Департамент освіти Закіпний Микола Миколайович 725-25-01 zakipniy_nn@kharkivosvita.net.ua
Адміністрація Холодногірського району Лункаш Євгенія Петрівна 725-34-62

hlg_adm@city.kharkov.ua

Управління освіти Матвєєва Оксана Вячеславівна 712-30-83

hlg_uo_kh@ukr.net