Кадровий потенціал

Праця і творчість – формула успіху –

таке гасло колективу центру, диплом

якого став престижним на ринку праці.

 

Формула успіху має три складових:

Перше – любов до справи, якою займаєшся.

Спроможність працювати всі 24 години на добу!

Друге – віра у позитивний кінцевий результат.

Такий стан згуртовує колектив і надихає на перемогу!

Третє – знати шляхи, які приведуть до потрібного результату!

DSC_0700

Всього працівників 134 чол.:

Структурні підрозділи:

 • адміністрація;
 • викладацький склад (в т.ч. керівники гуртків);
 • майстри виробничого навчання;
 • фахівці;
 • обслуговуючий персонал.

Освіта педагогічних працівників:

 • вища – 53 чол.
 • молодший спеціаліст, бакалавр – 16 чол.

За атестаційним рівнем:

 • спеціаліст – 18 чоловік;
 • спеціаліст ІІ категорії – 8 чоловік;
 • спеціаліст І категорії – 11 чоловік;
 • спеціаліст вищої категорії – 14 чоловік;
 • майстер ІІ категорії – 12 чоловік;
 • майстер І категорії – 6 чоловік;

Нагороди:

 • «Орден Дружби народів» – 1 чол.
 • нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 6 чоловіки;
 • нагрудний знак «А.С. Макаренко» – 2 чоловік.
 • «Майстер спорту» – 1 чол.

33

Одним з найважливіших чинників результатів роботи навчального закладу є продумана система підбору, виховання і розстановка педагогічних кадрів.

склад

Теорія і практика управління педагогічним колективом

 Ієрархія управлінських дій директора навчального закладу:

30 % – організаційне стимулювання;

22 % – моральне і матеріальне стимулювання;

15 % – попередження;

10 % – догана;

7 % – примушення;

5 % – зауваження;

2 % – переконання.

2

 Пріоритете, які позитивно сприймаються педагогічним колективом в управлінській діяльності директора, заступників директора, керівних служб:

 • справедливість, чесність, порядність – 50 %
 • уміння організувати роботу, компетентність, емпатія – 24 %
 • розуміння життєвих проблем – 14 %
 • вимогливість – 10 %

3

Заходи морального стимулювання роботи педагогічних працівників:

 1. Робоче середовище –

умови праці педагогічних працівників.

 1. Заохочення –

«Застосовуйте заохочення. Висловлюйте людям підтримку з приводу їх позитивних дій. Відмічайте кожен їх успіх. Будьте щирими у своїй оцінці і щедрими на похвалу» (Д. Корнегі).

 1. Безпечність –

педагог повинен відчувати свою захищеність і підтримку, його потрібно позбавити страху критики, необ`єктивності чи звільнення.

 1. Особистий розвиток –

сформулювати перспективу особистого розвитку кожного працівника і його кар`єрного зростання – стратегічне завдання директора.

 1. Відчуття належності кожного працівника до справ колективу.

З досвіду практичної роботи директора В.М. Кузнецова.

Закони Паркінсона щодо розвитку педагогічного колективу

Необхідно знати, що в педагогічному колективі у більшій чи меншій мірі (але обов’язково) присутнє таке явище як супротив ефективному розвитку. Як правило цей супротив має такі форми:

 • відстрочка у часі початку процесу під будь-яким приводом;
 • неочікувані перешкоди, нововведення і різноманітні труднощі;
 • спроба «заговорити» зміни чи їх зняти з порядку денного у потоці інших першочергових справ.

В основі протиріч, які зазначені вище, знаходяться закони бюрократії, що чітко і памфлетично описав професор С. Паркінсон. Саме в надрах цієї системи народився управлінський принцип «сім разів відмір, а відрізати доручи іншому».

Керівнику навчального закладу обов’язково потрібно знати закони бюрократії,

серед них:

Закон І «Коефіцієнт марності»

Збільшення чисельності апарату не може бути безкінечним і розумним. Управління як засіб втрачає свій функціональний вплив, коли кількість працівників перевищує 21.

Закон ІІ «Нова будівля»

Навчальний заклад може досягти досконалості (дизайн в оформленні, оргтехніка, меблі та інші чинники) тільки тоді, коли сам заклад занепадає. Досконало облаштована будівля (навчальний заклад в цілому) – симптом упадку. У період, коли в колективі робота «б`є ключем» працювати цікаво, і не до красивого облаштування. Про досконалість будівлі, багатство починають думати коли досягнуто головної цілі в навчально-виховній роботі, педагогічному зростанні, тощо.

Вищезазначене можна виразити формулою:

«Досконалість – це завершеність.

Завершеність – це кінець!»

У нашому педагогічному колективі робота «б`є ключем», але це не заважає облаштовувати навчальний заклад за високими стандартами. Це означає, що є інший шлях, який ми обрали!

Матеріали використані з наукових досліджень директора центру В.М. Кузнецова.